Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası
Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası

Ticaret Hukuku

Ticaret hayatında karşılaşılan sorunlar ve uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve vekillik hizmetimiz bulunmaktadır.

Bu çerçevede; kıymetli evraktan (çek, senet vb.) haksız rekabete, marka uyuşmazlıklarından şirketler hukukuna kadar geniş bir yelpazede müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan çok sayıda davada vekillik hizmeti sunmaktayız. Söz konusu davalara örnek olarak;

 • Ticari işlerden kaynaklanan her türlü alacak davaları,
 • Çek iptali davası,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davası,
 • Ticari nitelikte menfi tespit, istirdat ve itirazın iptali davası,
 • Ticari iş olması nedeniyle her türlü tazminat davası,
 • Sigorta hukuku ilgili davalar,
 • Ticari nitelikte ipoteğin fekki ve ihalenin feshi davası,
 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi nedeniyle açılacak ticari davalar,
 • Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları ile ilgili hükümler gereği açılacak davalar,
 • Rekabet yasağına ilişkin davalar,
 • Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar,
 • Saklama sözleşmeleri gereği açılacak davalar,
 • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlere ilişkin davalar,
 • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin davalar.

gösterilebilir.

Recommended Posts