Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası
Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası

Enerji Hukuku

Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu çerçevede; elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi hizmetlerin sunulmasına olanak tanıyan Yap İşlet Devret modelini düzenleyen 3096 sayılı Kanun, imtiyaz sözleşmelerinin tahkime götürülmesini düzenleyen 4501 sayılı Kanun, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sair enerji sektörlerine ilişkin mevzuat kapsamındaki uyuşmazlıklar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer ilgili kurumlar nezdindeki bütün iş ve işlemleri takip etmekteyiz.

Recommended Posts