Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası
Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası

İdare Hukuku

İdare ve kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktayız.

Bu çerçevede; idarelerin disiplin işlemlerinden kamulaştırma kararlarına, ihale usulsüzlüklerinden atama işlemlerine kadar geniş bir alanda hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Öte yandan idarenin işleyişi, kamu görevlileri ile ilgili idari işlem ve eylemler, idare ile özel kişilerin karşı karşıya kaldığı uyuşmazlıklar (kamulaştırma, özelleştirme vb.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sair idari mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklarda idare mahkemeleri, istinaf yolu ve Danıştay nezdinde müvekkillerimize vekillik hizmeti sunulmaktadır.

Recommended Posts