Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası
Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası

İş Hukuku

İşçi ve işveren ilişkisinden doğan bütün uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktayız.

Bu çerçevede; 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sair iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda danışmanlık alabilirsiniz.

Ayrıca, iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar ile kıdem ve ihbar tazminatları, işçi alacakları, sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde ortaya çıkan hak iddiaları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları gibi birçok davada müvekkillerimizi arabulucu nezdinde ve iş mahkemeleri ile istinaf yolu ve Yargıtay önünde temsil etmekteyiz.

Recommended Posts