Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası
Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası

Sigorta Hukuku

Sigortacılık faaliyeti yürüten şirketlerin işleyişi ile sigorta ürünü satın alan kişilerin karşılaştıkları usulsüzlük ve hak kayıpları karşısında danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda sigorta poliçesi hükümleri, tüketicinin hakları, mal ve can sigortaları, reasürans sözleşmeleri ile uyuşmazlık durumunda dava yolu ve benzer konularda bir yandan müvekkillerimizi hukuk bilgimiz ile desteklerken diğer yandan müvekkillerimizi açılacak veya açılan davalarda mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.

Recommended Posts