Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası
Çalışma Saatlerimiz: 9.00-17.30 Arası

Kooperatifler Hukuku

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle
meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan
değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak tanımlanan kooperatifler, birçok hukuk dalı ile bağlantılıdır. Bu çerçevede başta idare hukuku, icra iflas hukuku, borçlar hukuku, inşaat hukuku, ticaret hukuku ve tazminat hukuku olmak üzere birbirinden bağımsız hukuk disiplinlerinde uzmanlaşmış ve tecrübeli danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda Alkan Hukuk Bürosu olarak, kooperatiflerin kuruluş, ilk genel kurul toplantısı, üyelerin hakları ve sorumlulukları, entegre projelerin yürütülmesi ve diğer hukuki danışmanlıklarının yanı sıra, kooperatifler açısından ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda gereken hukuksal yardımı sunmaktayız.

Recommended Posts